Veiligheid Management Systeem

In het LangeLand Ziekenhuis, waar ik werk, is een Veiligheid Management Systeem. Om dit te promoten is gestart met een interne campagne. Er zijn in totaal 11 thema’s bekend. Ik heb, samen met Chris van Breda, 4 posters gemaakt. Deze posters hangen op vele afdelingen om de medewerkers te attenderen op ‘Veilig werken’.
Voor de posters verwijs ik naar onderdeel In opdracht van mijn website.